סיום מעגל השמש הוא קרוב

בבתי ספר טרחו ללמד על ראש השנה "כאילו יהודי" של בבל ואכד, והעניקו חופשת ראש השנה כבר, אומנם אילו היינו מתבוננים, באמת חודש תשרי השם בשפה ארמית של התלמוד ושל בבל משמעותה 'התחלה' כנשמר בתרגום של המקרא שהרבנים מכבדים. לפני גלות בבל עדיין לא ספגו העם של בני ישראל את לוח השנה של בבל עם שמות לכבד אלילי בבל של שמות כמו תמוז והשאר. ולא המערכת של השנה של בבל כולל הרעיון "התחלה" של המילה תשרי.

אף אחרי גלות בבל בזמן יוספוס טרח לשמור שלמרות שיש חג בחודש תשרי עדיין טרח לשמור שתחילת השנה "שלנו" היא ניסן לא רק לחושד אלא לשנה וכן נאמר בשנת הארבעים לצאת כי גם שנים ספרו לפי ניסן ולא כאשר שיקרו לי רבנים-כאילו קדושים אשר שקר ונוכלות בפיהם כאילו מתוק. גם אחרי שספגו שמות של אלילי בבל אשר יהודי טוב לא היה סופג בכלל ובפרט יהודי המכבד את מורשתו לא היה מתעקש להגיד.

מצד שני טוב לעדכן. רק לא בספיגת לוח שנה של אלילי בבל כמו שעשו רבנים וקלקלו.  אם אין תחליף טוב אז ניסן אבל ישנו תחליף טוב בלי להעתיק של הגויים. וזה מתוך כבוד של המורשת של היהדות רק בלי התקלה של הרבנים כי אם נכבד את הקטע של "והיו מאורות לימים ולשנים" מתאים לקבוע שנה לפי מעגל השמש. ובמקום לספוג של בבל ולשקר כאילו זה אלעק לוח שנה יהודי פשוט למצוא את "לידת השנה" במעגל השמש

וניתן למדוד. כי עכשיו משך הלילה ארוך וגדל. אז ההיגיון אומר שהיום שבו משך היום קצר ביותר הוא סוף המעגל ותחילת הלידה של האור הוא למחרת כאשר ניתן למדוד תוספת של אור מהקצר אזלידה ומכיון שאין זה בסתו אלא בחוש הבא עכשיו הזמן להתכונן לחזור לשורשי היהדות אך בטעם חדש אשר מעגן וקובע במציאות של מעגל השמש את ראש השנה.

כבר התחלתי לכתוב אגדה לראש השנה על הזמן "הבא" כאילו בא ויורד מאחורי העננים. כי רגילים להגיד ביטוי 'שבוע הבא' ואם בא אז בא מאחורי העניים אז גם שנה חדשה אותו דבר. אז עכשיו הזמן ללמד על התיקון. וכמו שמכבדים את התיקון במסכת ראש השנה בלי לזלזל על השינוי שלו, ככה תיקון זה כי עדיף לא לקבל של בבל כשיש אפשרות טובה לקבוע לפי מציאות בנמצא באופן שניתן למדוד תוספת אור. ועכשיו הזמן לאגדה בנושא של ראש הטבעי של השנה כי יקח זמן לכתוב כול האגדה אז הנה פרק ראשון של


rabbinoam.bloger.co.il/301726/
אגדה לראש השנה הטבעי

 

American prison

the fact that many prisoners in America are inside prison shows…. that many people do bad actions and get caught the fact that so many are ethnic minorities with more percent in prison means… that Obama shoulda stayed a slave then they would be too busy with cotton so no time to do the crimes  that the evidence showed was bad

those who say the vague unclear claim "americsa prison shows America is a bad country or bad people or a guilty nation" not only are vague because baseless accusation but  are trying to make an entire nation dirty would they rather criminals not be in prison? or not face evidence in court they are vague only to make a false accusation to serve the purpose of replacing democracy with systems that ALREADY failed

 

dangerous democrat party

this time it is easy to identify the "repeaters" of empty claims.
those who ignore that the POOR already had medicare for health before Obama started president. as if obama was saving the poor. we must remind people of the fact that before obama the poor had medicare so obama was not for the poor. what was his new medical plan for? hmm. nothing besides control.
people tend to attach the name of the politician that they hate to the phrase "cause disaster", wether saying "obama will cause disaster or trump will cause disaster" but this time they are attacking a business expert with the silly claim that "trump medical plan will harm the ECONOMY +QUICKLY ADDING that trump calls that false news" easily revealing that the speakers are the bad decievers because that sentence about any other politician you might be fooled  but trump is the business expert, knows economy, easily revealing that they are lazily repeating irrelavant false claims.
the real danger to the economy is the plan to spend money to try to CHANGE THE WEATHER. not only at a time when nobody can CONTROL nor enforce china pollution but also the vastness of changing the weather is so broad that that is the issue where spending harms the economy.

rational thought versus religion

brief summaries of star trek videos=which respond to some issues that religions argue about see below.

my summary of STAR TREK ONE, 1979
after many short episodes, now kirk leads a crew on a new adventure.
a powerful force destroyed a space vehicle and is moving toward planet earth. klingons shoot at it but it will not stop its mission and destroys the klingons. kirk flew to it and does not shoot. he enters it and spock communicates with it. what is it? what does it want? spock finds out. as mccoy says "it will be disappointed". and a surprise ending.  g
my summary of STAR TREK TWO, 1982
scientists go to a planet and find the prisoner named khan. khan outsmarts them and escapes. he wants revenge and tries to kill kirk. even more than desiring the new technology to change chemicals into living plants, he is obssessed with killing kirk so how will kirk beat khan?  n
st3 kirk and close frends return to bring spocks body to Vulcan but Klingon interfere. they hope that spock has a soul that lives separate from his dead body.  next st4 see future post.
st5 a vulcan uses hostages to take control of sv named enterprise. kirk is locked. how will he escape? where is the sv going to?  o
st6 the klingons lose their source of energy and become weak. they ask to negotiate a peace treaty with federation. who shot the klingon representative? how will kirk escape prison and stop the war-mongers on both sides? end of series of stories.

comment: these six respond to issues argued by religions: issues related to a "creator maker" 1 and the "source of prophetic messages" 5. the power of creating a planet 2, but calm down if you believe in god because in part 3 the planet is unstable. the issue of a soul, the essence of the conscious thinking 3. making sea life extinct is bad even far worse than you would think 4. war mongers are bad and the good guys will stop them, 6. except for the situations when war-mongers are correct.

trusting rabbis or not yom kipur

trust issues
rabbis claim the interpretation of "suffering" or "afflict" means not eating nor drinking on yom kippur like the fasting… not only is it possible the interpretation differs because the hebrew word for fasting in ester is not in the section but worse we can reveal a flaw in trust so we cannot trust rabbis. here is the evidence for revealing the risk of "trusting" jewish orthodox rabbis as if they "represent" and respect their own jewish traditionn from "ancient" original jews. we can inspect: even assuming the two most important issues of jewish new year are not wrong yet they have big problems. only focusing on these two issues.
a1 the ram horn. even if we assume the calendar is not wrong still the bible said hebrew words meaning "remember" the song.zikron trua. never with verb sounding nor hearing and even if book woulda still the word trua is song same as "bzmirot naria" in psalms and "zilzile trua" in psalms meaning sing songs and the latter which medevil rabbis noticed the flaw were forced to write deception about yet truly the cymbal of song.
anyway song differs from single sound described in rabbi mishna and even if we allow the deception still only "memory" of song not actual sound and similar even if we allow the quote "day of song" that is the same reference to book leviticus "memory" of song so thought fulfills not sound neither blowing nor hearing ram horn so rabbi revealed as false to connect ram horn to this phrase and word. also these quotes do not mention "king" so not "important theme" of day as rabbis claim.
worse the evil rabbis are revealedd as adding a heavy basseless burden on the simpleinded follwers in the herd.
jewish tradition describes blessings with a "blast". yet the evil rabbis only "do" that set as described at the "end" after many hours of other readings including SEPARATE sound of ram separate from the reading and then claim you did them searate and must stay for the ceremoony of "together reading with ram" and one blast in rabbi akiba tradition but they burden far more sounds even ridiculing rambam maimonidies who limited forty 40 with a warning "do not burden" because more time than 40 is truly, from a rabbinic perspective" a "bad burden" but the jewish rabbis lack respect even for their own tradition and refuse to respect mamonides and DO  burden the simpleminded followers who do not bother to check nor inspect then they would know the rabbis are so evil burdenening them.
too late? now is the day of atonement yet still relavant for trust.

חיסונים VAX

לא מוצדק לחסן את כול הילדים בדקירות נוספות כאשר לא ידוע עדיין אם יהיו תלמידים לרפואה. סיפור הצלחה של חיסונים.

victory after forty years vaxeen vaccine vaccines

i discovered that medical STUDENTS must be vaxd for "pertussis" which reminded me that as a child in 1970 i argued a loud shouting argument with the doctor too many injections with needles and i specificly did not consent to pertussis which was not required in the 1970's. i negotiated around age 3 with the doc who conceded to only give me blends in 2 injections each with several vax and less shots less needls. and against the greedy doctors wishes no pertussis.

did i know that medical students need pertussis? aha it seems i was wrong… wrong i was correct no need for an EXTRA injection needle. they can mix the pertussis vax WITH tetnus aha. and with polio in the same needle. ipv.

tetnus should be renewed every 5 years by now i had waited more than ten years [yet again unplanned] so… after ten years i needed in a new tetnas and asked to attach in the SAME injection tetnas with diptheria and WITH pertussis in the same injection no extra needle so I WON i beat that greedy doctor who i outlivd. i wont even record what role my heartless mom played in that argument on a vax that was not REQUIRED in 1970 and at a time when they did not combine vax the way they do in this decade… may she suffer for wanting me to suffer amen. and i wont be lengthy about the heartless genital circumcision… may she suffer greatly for partying at my sufering amen.

straight lines for districts, objectively straight

Obama is making a fuss about district shapes. I say straight lines for districts, objectively straight–objective straight lines would make objective rectangles as I will explain.
imagine new-york-state, based solely on population density, rows of rectangls with OBJECTIVELY straight lines for the congressional districts, except smaller squares around cities with high population density, instead of the "pizza style" of diagonal slices dividing one city in illinois into many pizza shaped slices. that and salamander/gerrymander shapes demonstrate the bias in choosing such lines that resulted in new york and illinois being dem states . make the district lines "objectively straight lines" starting in new york state and illinois and then other states .

next: lack conservative options in all 400 congressional districts new york twelfth needs a competitor against engel. did engel win because most people wanted him? or because there was no other option available?
next we need to stop pouring money out of the country foreign aid of millions of dollars each year at a time when national debt is so high is BAD NEGLIGENCE  this is not a situation when it is reasonable to give charity at this time. trump good that lowered some of the forin aid charity but must be stricter temporarily halting all forin aid to every country equally whether suffering kenya or even amazon tragedy simply because OUR debt is too gigantic to spare charity beyond our borders.

charity "begins" at home in this situation of that huge debt stop pouring money out of the borders. later we can give charity to kenya and egypt and if and only if they are strong frendship.